Vihreiden energiavisio tunnustaa tosiasiat

Neljä turkulaista kuntavaaliehdokasta ja Viitteen jäsentä julkaisi ydinvoima-aiheisen kirjoituksen Turun Vihreiden nettisivuilla. Julkaisemme sen myös Viitteen omilla sivuilla.

Vihreä liitto on tunnettu tiukan ydinvoimakielteisestä historiastaan. Toisaalta puolueen sisällä vaikuttaa kaikissa asioissa tiukka avoimen keskustelun periaate. Ydinvoima on asia joka jakaa vahvasti mielipiteitä, mutta se ei ole asia, joka jakaisi puolueen. Ydinvoimakanta on puolueessakin viime kädessä mielipidekysymys, ei arvokysymys.

Vihreiden periaateohjelman kolme perusarvoa ovat vastuu ympäristöstä ja tulevaisuudesta, vapaus kaikille, sekä välittäminen muista ihmisistä. Nämä ovat väljiä ja joskus monitulkintaisia. Toisaalta myös Vihreiden vastahyväksytty strategia edellyttää, että Vihreiden toiminnassa “Vähennetään …. yksimielisyyden vaatimusta – suhteessa puoluetovereihin ja potentiaalisiin yhteistyötahoihin”.  Näkemyksiä onkin laidasta laitaan, ja niistä keskustellaan avoimesti.

Aivan tarkkoja viimeaikaisia tilastoja ei löydy, mutta Osmo Soininvaaran mukaan vuonna 2012 noin kolmannes jäsenistä olisi ollut valmis hyväksymään ydinvoiman ainakin joillakin reunaehdoilla. Nykyinen osuus ei ole tiedossa, mutta esimerkiksi viimeisimmässä energiavisiossa ainakaan nykyisiä ydinvoimaloita ei vaadita suljettaviksi.

Vihreiden poliittisessa tavoiteohjelmassa todetaan ydinvoimasta seuraavaa: ”Kalliin ja vanhanaikaisen ydinvoiman roolia Suomen energiantuotannossa ei ole syytä lisätä. Käytöstä poistuva kapasiteetti pitää korvata uusiutuvilla energialähteillä.”  Oma tulkintamme on, että tämä ei välttämättä suoraan sulje pois uudenaikaisia ja mahdollisesti taloudellisesti kannattavampia ydinteknologiaratkaisuja. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi pienet modulaariset reaktorit.

Fennovoimaan puolue on suhtautunut äärimmäisen kielteisesti, mutta tämä nimenomainen hanke jakaa mielipiteitä jopa niiden vihreiden kesken jotka lähtökohtaisesti kannattavat ydinvoimaa. Hankkeeseen sisältyy geopoliittisia ja taloudellisia ongelmia, joita on mahdoton kieltää.

Valtion nykyinen bioenergialinjaus on joka tapauksessa sekä ilmaston että metsiemme kannalta tuhoisa. Hakkuiden lisääminen hävittää arvokkaat metsämme ilman, että ilmasto erityisemmin hyötyisi; nyt poltettu puuhake on hiilidioksidina ilmassa saman tien, kun taas vastaava määrä hiiltä on sitoutunut uuteen metsään vasta 50 vuoden kuluttua. Hiilidioksidi on saatava ilmasta pois nyt, ei 50 vuoden kuluttua.

Nykyisin on täysin selvää, että fossiilisista polttoaineista eroon pääseminen on kaikkein tärkein tavoite. Uusiutuva energia kuten tuuli- tai aurinkovoima toimivat erittäin hyvin tiettyyn rajaan asti, mutta käytännön rajoja tulee vastaan yllättävän nopeasti. Esimerkiksi tuulivoimalat vaativat tehoonsa nähden paljon pinta-alaa ja raaka-aineita. Aurinkoenergia taas vaatisi sähkön varastointijärjestelmiä, joihin uppoaisi valtava määrä raaka-aineita. Puhtaasti uusiutuviin nojautuminen vaatisikin esimerkiksi valtavasti lisää kaivoksia. Kaikilla energiamuodoilla on omat haittansa ympäristölle.

Saksan Energiewendeä voi käyttää surullisena esimerkkinä siitä, miten voi käydä, jos ideologia on tärkeämpää kuin todellisuus. Saksan päätös purkaa ydinvoimalat on johtanut siihen, että uusiutuva energia on korvannut ydinvoiman, ei fossiilista energiaa. Lopputuloksena päästöt ovat vähentyneet marginaalisen vähän.

Suomessa vihreät ovat vähäeleisesti mutta tiukasti pysyneet eri linjoilla kuin Saksassa, ja siksi meillä Olkiluoto 3:n valmistuessa on todelliset edellytykset tuottaa suuri osa sähköstämme hyvin pienin hiilidioksidipäästöin – myöhässä, ja kalliilla hinnalla, mutta kuitenkin puhtaasti.

Meidän suurempi ongelmamme ovatkin lämmitys ja liikenne. Biodiesel ei ole kestävä ratkaisu suuressa skaalassa. Sähköautot ovat kestävämpi ratkaisu, mutta vaativat sähköntuotannon todella rajua lisäämistä. Tähän on vaikea tällä hetkellä nähdä muuta realistista ratkaisua kuin ydinvoiman lisääminen.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ollaan jo myöhässä, eikä meillä ole enää sitä ylellisyyttä, että voisimme valita joko ydinvoiman tai uusiutuvien välillä. Usein esitetään, että vähäiset resurssimme pitäisi sijoittaa mieluummin uusiutuvien kehittämiseen kuin ydinvoimaan. Tässä näkemyksessä on se ongelma, että se olettaa että ilmastonmuutos ylipäätään voitaisiin estää nykyisin vähin resurssein. Näin ei käytännössä ole. Ellei kaikkeen puhtaaseen energiaan sijoiteta rajusti enemmän rahaa, olemme varmuudella tuhoon tuomittuja.

Tämä johtuu ennen muuta siitä, että maailman energiantarve kasvaa rajusti, kun kehitysmaiden elintaso nousee. Ei siis riitä, että me korvaamme nykyiset hiilivoimalamme muilla ratkaisuilla. Jonkun on korvattava myös ne hiilivoimalat jotka muuten väistämättä rakennetaan esimerkiksi Kiinaan tai Intiaan. Siksi on käytännössä lähdettävä siitä, että resursseja hankitaan sekä ydinvoimalle että uusiutuville energiamuodoille.

Tämäntyyppiset näkemykset ovat edelleen vähemmistössä vihreiden sisällä, mutta yhä laajemmin on hyväksytty, että myös tällaisista näkemyksistä voi keskustella avoimesti.

Turun vihreiden kunnallisvaaliehdokkaat,
Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry:n jäsenet
 
Jakke Mäkelä,Viitteen varapuheenjohtaja

Allekirjoittajat kuuluvat Tieteen ja teknologian vihreisiin eli Viitteeseen. Viite pyrkii edistämään juuri tämänkaltaista keskustelua. Se on vihreiden suurin valtakunnallinen jäsenjärjestö, ja ainoa kotimaisella puoluekentällä toimiva yhdistys, joka ensisijaisesti edistää tieteellisten menetelmien ja tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Toivotamme lämpimästi muita perustamaan vastaavia yhdistyksiä omien puolueidensa sisällä.

Viitteen terveiset Vihreiden energiavisioon liittyen

Vihreiden energiavisio on julkaistu täällä https://www.vihreat.fi/vihrea-energiavisio-2035

Alla Viitteen terveiset energiavisioon liittyen

Tuon puoluevaltuuskunnalle Tieteen ja teknologian Vihreiden kiitokset erinomaisesti valmistellusta energiavisiosta ja myös puoluejohdon viimeaikaisista kannanotoista. Ville Niinistö kommentoi reilu viikko sitten maan hallituksen julkaisemaa käsittämätöntä energialinjausta näin: “Kaikkia teknologioita pitäisi kohdella yhdenvertaisesti ja tietoon perustuen.”

Olemme tästä lausunnosta Viitteessä erityisen iloisia, koska tämä on ollut aina ja johdonmukaisesti Viitteen ajama linja.

Kuten Vihreiden energiavision luonnoksen alussa todetaan, ilmastonmuutos on meidän sukupolvemme tehtävä – varmasti jopa tärkein tehtävä. Sillä on kiire, ja sitä on torjuttava kaikin käytettävissä olevin keinoin. 

Yhtään keinoa ei saa jättää käyttämättä vain siksi, että jokin populistinen puolue on päättänyt ottaa siitä kuntavaaliteeman. Ilmastopolitiikka ei voi olla identiteettipolitiikkaa, ja tämä pätee yhtä lailla kaikkiin puolueisiin (myös omaamme) ja kaikkiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvittaviin energiaratkaisuihin.

Voimmeko kirkkain silmin väittää, että Vihreät ovat aina ja poikkeuksetta kohdelleet kaikkia teknologioita yhdenvertaisesti ja tutkittuun tietoon perustuen? Vastaan, että emme voi. Tästä syystä olemmekin Viitteessä erityisen tyytyväisiä nyt esitettyyn energiavisioon kokonaisuutena.

Visiossa keskitytään vahvasti ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta kaikkein tärkeimpään, eli fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseen mahdollisimman pian ja kaikin käytettävissä olevin keinoin. Tämä on hyvä.

Siirretään fokus ydinvoiman vastustamisesta hiilineutraaliuteen, kokonaiskulutuksen vähentämiseen ja uusiin joustaviin energiajärjestelmiin.

Kiitos perusteellisesti valmistellusta paperista ja huolellisista laskelmista. Tätä arvostamme.   

Nadja Kiiskinen
Viitteen edustaja Vihreiden puoluevaltuuskunnassa

Haaste vastaanotettu: Pelaammeko uhkapeliä ilmastolla?

Kirjoittaja Jakke Mäkelä on FT (fysiikka), Viite ry:n hallituksen jäsen ja ympäristöaktiivi

Rauli Partasen ja Janne Korhosen kirja “Uhkapeli ilmastolla” heittää kovan haasteen niin ympäristöliikkeille kuin Vihreillekin. Kirjan mukaan ydinvoiman vastustajien pitää tiedostaa, että myös ydinvoiman vastustaminen on riski.  Uusiutuvat voivat ehkä  korvata ydinvoiman, mutta vain jos kaikki menee täydellisesti. Mihinkään yllätyksiin ei ole varaa.

Henkilökohtaisesti katson, että haaste on otettava vastaan. Ja katson myös, että kirjoittajat ovat ainakin osittain oikeassa. Tällä hetkellä Vihreiden sisällä ei käytännössä ollenkaan keskustella siitä, sisältyykö energiaratkaisuihimme riskejä. Mikä on suunnitelma B, jos energiakäänne ei onnistukaan?

Lue lisää