Puoluekokous 2017: Jakke Mäkelän puhe

Tieteen ja teknologian vihreiden terveiset

Julkaisemme  tällä viikolla Viitteen jäsenten 18-19.6. pitämiä puoluekokouspuheita. Sarjan aloittaa varapuheenjohtaja Jakke Mäkelän pitämä Viitteen tervehdys. (Löytyy myös Jaken omasta blogista).

Arvoisa puoluekokous.

Tuon teille Tieteen ja teknologian vihreiden terveiset.

Hallitustason viimeaikaisia farsseja seuratessa voi tehdä vain yhden johtopäätöksen. Meidän Vihreiden on entistäkin tiukemmin pidettävä kiinni asiallisuudesta, arvoistamme, ja tiukasta faktapohjaisuudesta.

Pitkällä aikavälillä yksi fakta on yli kaiken. Jos ilmastonmuutokseen ei puututa jämäkästi, kaikki muu jää lopulta puuhasteluksi.

Suomen hallitus on omalta osaltaan juuri hyväksynyt bioenergiaselonteon, jonka asiantuntijat ovat jo nyt systemaattisesti tyrmänneet. Hallituksen suunnitelma lisää metsähakkuita. Se tuhoaa metsiämme, eikä hidasta ilmastonmuutosta.

Vihreät on aiemmin hyväksynyt oman energiavisionsa. Visio esittelee skenaarion, jolla Suomen energiantarve voitaisiin täyttää. Se liikkuu melko yleisellä tasolla. Tulevana hallituspuolueena meillä on kuitenkin oltava malli, jossa myös tekninen ja taloudellinen toteutettavuus on arvioitu vastaansanomattoman tarkasti. Visiota täytyy siis seuraavaksi tarkentaa ja konkretisoida.

Ennen muuta on selvitettävä, mitä tapahtuu jos bioenergian päästökohtelu EU:ssa muuttuu tiukemmaksi. Jos ja kun biomassan käytölle tulee rajoituksia, hallituksen strategia romahtaa välittömästi. Mutta myös oma visiomme kärsii, koska siinäkin bioenergialla on edelleen roolinsa.

Tämä tarkastelu voi osoittaa, että vision oletuksia onkin tarkennettava tai jopa muutettava. Silloin niitä tulee rohkeasti muuttaa. Tärkeintä on uskottavuus. Jos pystymme seuraavassa hallituksessa esittämään nykyhallituksen energiakatastrofille sellaisen vaihtoehdon jota ulkopuolisetkaan eivät pysty tyrmäämään, olemme täysin voittamattomia.

Kiitos.

Puoluekokous 2017: Riku Merikosken puhe

Sähkövero alas!

Julkaisemme  tällä viikolla Viitteen jäsenten 18-19.6. pitämiä puoluekokouspuheita. Riku Merikoski vaati sähköveron alentamista, jotta fossiilisista energialähteistä päästäisiin eroon nopeammin. Julkaistu myös Rikun blogissa.

Hyvät kuulijat,

haluan ravistella vihreitä perinteitä. Meitä pidetään joskus puolueena, joka aina haluaa nostaa energiaverotusta, ja minusta olisi aika muuttaa tilannetta.

Suomalainen sähkö on maailman puhtaimmasta päästä ja lisääntyvä hiilidioksidipäästötön tuotanto, erityisesti tuulivoima sekä Olkiluoto 3 muuttavat sitä yhä puhtaammaksi. Suomen viimeinenkin merkittävä hiililauhdevoimala Porissa siirtyy pääosin reservikäyttöön 1.heinäkuuta kilpailukyvyttömyyden vuoksi.

Tähän nähden sähkön nykyinen verotus on täysin älytöntä. Korkea sähkövero estää puhtaan sähkön käyttöä liikenteessä ja lämmityksessä fossiilisten polttoaineiden sijaan, myös silloin kun puhdasta sähköä on tarjolla ylen määrin ja edullisesti. Esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa sähköä verotetaan aina hyvin raskaasti, vaikka kaikki sähkö tehtäisiin hetkellisesti päästöttömästi. Vihreiden ei pidä pitää sähkön käyttöä vihollisenaan, vaan pikemminkin sähköistämisen pitää olla liittolaisemme taistossa hiiltä ja öljyä vastaan.

Edes teollisuudessa sähkön verotus ei ole nykyisellään erityisen järkevää. Suomalainen pienteollisuus maksaa jopa 14 kertaa korkeampaa sähköveroa kuin Norjan tai Ruotsin vastaava teollisuus. Samaan aikaan teollisuus voi kuitenkin eräissä merkittävissä prosesseissaan käyttää jopa veroista kokonaan vapautettuja fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä ja kaasua. Toisin sanottuna huonosti suunniteltu energiaverotuksemme itse asiassa pitää teollisuuden prosesseja kiinni fossiilisissa polttoaineissa ja on osaltaan estämässä teollisuuden prosessien sähköistymistä. Tämä on täysin Vihreiden tavoitteiden vastaista.

Minä haluan, että ilmastonmuutoksen torjuntaa edistääkseen Vihreät tavoittelee sähköverotuksen alentamista tai ainakin muuttamista siten, että halvan sähkön aikana sähkövero jää hyvin alhaiseksi. Tämä tekisi sähköautoilusta entistä houkuttelevampaa, koska sähköautot olisivat usein latauksessa, kun sähkö on halvimmillaan öisin. Tämä tukee myös osaltaan sähkön markkinahintaa silloin, kun meillä on vesi- tai tuulivoiman vuoksi hetkellisesti ylitarjontaa puhtaasta sähköstä. Samalla uusiutuvan energian kannattavuus paranee, ja sen tukitarve näin pienenee. Myöskään teollisuuden sähkön verotusta ei pidä nostaa, koska varsinkin nykytilanteessa se ohjaa teollisuuden kehitystä väärään suuntaan.

Sähköveron laskeminen tai muuttaminen prosenttimääräiseksi edistää liikenteen ja teollisuuden prosessien sähköistämistä, ja sähköistäminen on käytännöllinen ja nykyteknologialla mahdollinen tapa päästä irti fossiilisista polttoaineista. Tavoitteenamme on aidosti hiilineutraali yhteiskunta, eikä se onnistu, jos emme luovu hiilestä ja öljystä liikenteessä ja teollisuudessa, joten Vihreiden on toimittava yhteiskunnan sähköistämiseksi. Sähkövero alas!

Puoluekokous 2017: Antti van Wonterghemin puhe

Puu on siirtymäajan polttoaine
Julkaisemme  tällä viikolla Viitteen jäsenten 18-19.6. pitämiä puoluekokouspuheita. Antti van Wonterghem vaati avaamaan silmät uusiutuvan energian ongelmille.

Arvoisa puoluekokousväki

Yhtenä ilmasto- ja energiapoliittisen työryhmän puheenjohtajista olen tämän kevään seurannut huolestuneena kertyvää kritiikkiä puun asemaan hiilineutraalina ja huolestunut lisääntyvien hakkuiden vaikutuksista uhanalaisten metsälajien säilymiseen. Oikeastaan jo hallitusten välisen ilmastopaneelin antama arvo puun päästöille merkitsee maaliin pääsyä vain 70 prosenttisesti.

Puuta tulisi tarkastella maakaasun tapaan siirtymäajan polttoaineena ja varminta olisi luopua polttoon perustuvasta energiantuotannosta kokonaan. Vähintä, mitä investoinneissa tulisi tehdä, on ottaa huomioon tarve hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista. Yhdyn aikaisemmissa puheissa esitettyihin tarpeisiin ottaa puu tarkempaan syyniin.

Mikäli näin ei toimita, eteemme tulee kysymys hyväksymmekö lämpenemisen enemmän kuin 2,0-2,5 astetta. Tutkijoiden keskuudessa on saanut jalansijaa näkemys että ihmiskunta on myöhässä 1,5 asteen tavoitteen suhteen. Kansainvälisen energiajärjestön mukaan käytettävissä olevien 26 ratkaisun suhteen vain kolmen käyttöönoton osalta ihmiskunta on kahden asteen tavoitteen polulla. Meidän on kysyttävä itseltämme, onko meillä varaa enää torjua yhtäkään vähäpäästöiseksi luokiteltua ratkaisua?

Puu ei ole ainoa ongelmalliseksi osoittautuva palapelin osa. Aurinko- ja tuulivoiman ja akkuteknologian lisääntyvä käyttö tulevat merkitsemään harvinaisten maametallien käyttöä eli uusien kaivosten avaamista. Me emme voi ummistaa silmiämme niiltä haitoilta, mitä jo nyt neodymiumin louhinta aiheuttaa Kiinassa. Myös muutkin kaivannaiset uraanin lisäksi vaativat herkkyystarkastelua.

Puolueella on Vihreät timantit niminen metsien käyttöä koskeva ohjelma. Myös elinkeinopoliittinen ohjelma on jäänyt ajastaan jälkeen. Hyvä puoluekokous väki. Esitän uudelle valtuuskunnalle toiveen, että nämä linjaukset päivitetään ja tarkastelu laajennetaan maametalleihin osana laajempaa strategiaa kiertotaloudesta.