Tieteen ja teknologian vihreät päivitti periaateohjelmaa ja esittää Kaisa Hernbergiä Vihreiden varapuheenjohtajaksi

Tieteen ja teknologian vihreät – Viite – esittää Kaisa Hernbergiä Vihreiden varapuheenjohtajaksi. Hernberg on viiteläinen yrittäjä ja vihreä kaupunginvaltuutettu Helsingistä. Hän johti Vihreiden strategiatyöryhmää vuosina 2015 ja 2016. Pitkän linjan yrittäjänä ja sijoittajana Hernberg kehittäisi erityisesti puolueen talous- ja elinkeinopolitiikkaa.

Viite päivitti kevätkokouksessaan sunnuntaina 23.4. myös periaateohjelmaansa. Ohjelmassa päivitettiin erityisesti ihmistieteellistä näkökulmaa ja painotettiin teköälyn, automatiosaation ja robotisaation tärkeyttä.

“Politiikassa on tärkeää tunnistaa, mikä merkitys arvoilla, tunteilla ja faktoilla on päätöksentekotilanteissa. Tässä tutkimustieto voi auttaa demokraattista prosessia”, kommentoi Viitteen puheenjohtaja Teemu Meronen.

“Poliittisen järjestelmän ja lainsäädännön tulee seurata teknologian kehitystä riittävän nopeasti, jotta uusia innovaatioita voidaan hyödyntää ja rakenteelliset muutokset eivät johda esimerkiksi eriarvoisuuden kasvuun”, Meronen jatkaa.

Lisäksi Viite esittää puoluekokousaloitteena, että puolueessa valmistellaan laajalla työryhmällä muutosesitys puheenjohtajan rotaatiokauden pidentämiseksi. Muutosesitys tulisi tällöin käsittelyyn vuoden 2018 puoluekokouksessa.

“Rotaatio on tärkeä osa Vihreiden periaatteita. Olemme liike, jossa valtaa halutaan jakaa keskittämisen sijaan. Rotaatiokauden paras mahdollinen pituus on kuitenkin asia, jota on tarpeen tarkastella kriittisesti, esimerkiksi koska Vihreät ovat tulevaisuudessa potentiaalinen pääministeripuolue.” toteaa Viitteen varapuheenjohtaja Johanna Kohvakka.

Viite esittää valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi Timo Perälää. Perälä työskentelee sisäministeriön hallinnonalalla ylitarkastajana ja hänellä on puheenjohtajistokokemusta monijäsenisissä toimielimistä, mm. julkisoikeudellisista yhteisöistä, säätiöstä, yhdistyksistä ja valtioneuvoston asettamasta parlamentaarisesta komiteasta. Valtuuskunnan varapuheenjohtajana Perälä olisi osaltaan varmistamassa sitä, että puolueen ohjelmatyö perustuu tukevasti tutkittuun tietoon.

Puoluehallitukseen jatkokaudelle esitetään Viitteen puheenjohtajaa Teemu Merosta. Meronen on ammatiltaan palvelupäällikkö ja konsultti IT-alalla. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti talous-, energia- ja ilmastopolitiikka. Puoluehallituksessa Merosen tavoitteena on jatkaa työtä Vihreiden jäsenistön osaamisen paremmaksi hyödyntämiseksi.

Kevätokouksessa valittiin myös Viitteen ehdokkaat puoluevaltuuskuntaan sekä 15 puoluekokousedustajaa ja heidän varajäsenensä.

***

Puoluekokousaloite: https://docs.google.com/document/d/1dZ4NUr855QeU5lf1HGNLzObnTsotBWIb2YkCiY7eg8E/edit

Periaateohjelma: http://viite.org/esittely/periaateohjelma-2/

Kannanotto: Suojellaanko saastuttajaa vai hengitysilmaa ja uutta teknologiaa?

Vihreä Lanka on kirjoittanut vetoomuksesta, johon Viite osallistui. Tässä koko teksti. Prosessi on edennyt sen verran rivakasti, että asiasta on jo ehtinyt tulla välipäätös: päästörajoja ei tulla löysentämään ympäristöministerin vetoomuksesta huolimatta. Tilannetta täytyy kuitenkin jatkossakin tarkkailla.

Suojellaanko saastuttajaa vai hengitysilmaa ja uutta teknologiaa?

Suomen hallitus on liittämässä Suomea erikoiseen joukkoon. Ympäristöministerimme on vaivihkaa yhdessä Puolan, Tshekin, Kreikan ja Iso-Britannian ministerien kanssa allekirjoittanut vetoomuksen, jolla halutaan hidastaa hengitysilman puhdistumista ja polttolaitosten, kuten voimalaitosten pienhiukkaspäästöjen vähentämistä EU:ssa.

Mitä hallitus oikein haluaa? Juhlapuheissa halutaan edistää suomalaista ympäristöteknologiaa. Kun pitäisi tehdä jotain konkreettista juhlapuheiden lisäksi, laitetaan jarrut päälle.

Muodollisesti vetoomuksessa vaaditaan lisäselvityksiä ennen uusia päästörajoja. Todellisuudessa kyse on vain jarrutuksesta. Ilmansaasteita rajoittavat EU-lait viittaavat BAT-periaatteeseen eli parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan. Paras viittaa todellisiin olemassaoleviin laitoksiin. Hyvät laitokset voivat siis jatkaa toimintaansa. Ongelmia tulee vain huonoille laitoksille, eivätkä lisäselvitykset tätä muuksi muuta.

Voimalaitosten savupiipuista ilmaan tulevat pienhiukkaset haittaavat ihmisten terveyttä ja kulkeutuvat kauas. Juuri tästä syystä tarvitaan EU:n yhteistä lainsäädäntöä. Puolassa ja Tshekissä on paljon vanhanaikaisia laitoksia, ja uudet raja-arvot tuottavat ongelmia. Ei olekaan yllättävää, että ne haluavat jarruttaa uusia saasterajoja. Sen sijaan on ällistyttävää, että mukana on myös Suomi — maa joka haluaa profiloitua ympäristöteknologian osaajana.

Suurin syy lienee hallituksen halu jatkaa turpeen polttoa piittaamatta sen terveyshaitoista. Turpeen hiukkas- ja rikkipäästöt ovat jopa pahemmat kuin kivihiilen. Turveteollisuudelle olisikin helpompaa, jos vanha saastuttaminen saisi jatkua.

Ilman pilaaminen yhden teollisuudenalan edun vuoksi on kuitenkin nykypäivänä kestämätön ajatus. Suomen uskottavuus puhtaan teknologian mallimaanakin joutuu lähinnä naurunalaiseksi, mikäli vaadimme ilmansaasterajojen löysentämistä omalta kohdaltamme.

Oikea ratkaisu on kehittää teknologiaamme ja infrastruktuuriamme, jotta nousisimme sille hyvälle tasolle jolla väitämme olevamme.  Pahiten saastuttavia voimalaitoksia tarvitaan ennen muuta sähkön huippukulutuksen kattamiseen. Parempi ratkaisu olisi kehittää sähkön kysyntäjoustoa, eli älykkäitä ratkaisuja joilla osa sähkönkulutuksesta siirretään tapahtumaan muulloin kuin huippukulutuksen hetkinä. Näiden kysyntäjoustojen edistäminen on Suomessa vasta lapsenkengissään.

Turve pitää asettaa samalla viivalle kuin muutkin energialähteet, niin verotuksen kuin päästörajojenkin suhteen.

Hallitukselta tarvitaan nyt selvitys siitä, miksi Suomi on lähtenyt tällaiseen vetoomukseen mukaan. Onko otettu huomioon, miten tuhoisa tämä vetoomus voi olla maineellemme ympäristöteknologian eli cleantechin osaajana? Millaisia hyöty-kustannusanalyysejä on tehty, ja onko niissä otettu huomioon terveysvaikutukset?

Satu Hassi, kansanedustaja, Vihreät

Jakke Mäkelä, varapuheenjohtaja, Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry

Antti van Wonterghem, Vihreiden ilmasto- ja energiapoliittisen työryhmän puheenjohtaja

Tuulivoimakritiikin perustuttava tietoon, ei hysteriaan

 

dracula-1931-cross-1Uusi Suomi on julkaissut artikkelin, jossa Viite ottaa kantaa perussuomalaisten viimeaikaisiin tuulivoimaväitteisiin. Tässä vastineemme kokonaisuudessaan.

Perussuomalaisten Matti Putkonen tekee karhunpalveluksen tuulivoiman kriittiselle tarkastelulle esittäessään aiheesta täysin absurdeja väitteitä. Tuulivoimaa on voitava tarkastella kriittisesti, mutta kritiikin on perustuttava tutkittuun tietoon, ei hysterian lietsontaan.

Riskien arvioinnin on perustuttava riittävän laajan tutkimusaineistoon, ei muutamaan tunteita herättävään tarinaan. Tuulivoiman haittavaikutuksista tehdään jatkuvasti tutkimusta ympäri maailmaa, Suomessa esimerkiksi THL:ssä.

Tutkimuksen perusteella on asutuksen ympärille määritelty suojavyöhykkeet, joille tuulivoimaa ei rakenneta. On perusteltua käydä faktapohjaista keskustelua siitä, ovatko nykyiset suojavyöhykkeet riittäviä ihmisten viihtyvyyden kannalta.

Sen sijaan epämääräisellä pohjalla olevien terveysväitteiden levittäminen on silkkaa pelon lietsontaa. Infraääniäkin tutkitaan, eikä mitään huomionarvoisia terveysvaikutuksia ole havaittu. On kuitenkin selvää, että mikäli väitteet kymmenien kilometrien päässä esiintyvistä tuhoista olisivat tosia, Saksassa tai Tanskassa tuskin olisi enää ketään hengissä.

Infraääniä syntyy myös muusta ihmisen toiminnasta, ennen muuta liikenteestä. Liikenteen melun pitäisi olla tutkimuksen painopisteenä, mikäli infraäänten terveysvaikutuksista ollaan aidosti huolissaan.

Tuulivoiman aiheuttamista haitoista lepakoille on olemassa tutkimusaineistoa ja ongelmaa tutkitaan edelleen aktiivisesti. Haittoja voidaan vähentää mm. pysäyttämällä voimaloita kriittisinä aikoina. On erikoista, että juuri tämä asia huolestuttaa niin kovasti perussuomalaista puoluetta, joka ei luonnonsuojelukysymyksistä yleensä kiinnostu.

Tuulivoimaa koskevien päätösten on perustuttava tutkittuun tietoon. Jos tutkimus löytää haittoja, ne korjataan. Tämä on paras tapa kunnioittaa myös niitä ihmisiä, joita tuulivoimaloiden sijoittelu ehkä haittaa. Terveysvaikutusten huhuilla hysterisointi sen sijaan on suorastaan ala-arvoista.

Viite — Tieteen ja teknologian Vihreät ry

Teemu Meronen, FM, Puheenjohtaja,

Jakke Mäkelä, FT, varapuheenjohtaja

Antti van Wonterghem,  Vihreiden ilmasto- ja energiatyöryhmän puheenjohtaja