Puoluekokous 2017: Tuomo Liljenbäckin puhe

Aika loppuu

Julkaisemme  tällä viikolla Viitteen jäsenten 18-19.6. pitämiä puoluekokouspuheita. Tuomo Liljenbäckin puhe (myös Tuomon blogissa) esitti yhden helpon kysymyksen, ja yhden Vihreille äärimmäisen vaikean kysymyksen.

Hyvä vihreä puoluekokousväki!

Onko ilmastonmuutos suurin ja todennäköisin ihmiskunnan haasteista?

Olemmeko valmiit hyödyntämään kaiken osaamisemme ilmastonmuutoksen torjumiseksi?

Vastaus ensimmäiseen kysymykseen lienee ilmeinen, mutta toisen kysymyksen kohdalla epäröimme.

Tarvitsemme vähäpäästöistä energiaa, mikäli haluamme ylläpitää nykyisenkaltaista elämäntapaamme ja hyvinvointia. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi meidän tulee huomioida energiantuotannon vaikutus biodiversiteettiin. Meneillään olevan ihmisen aiheuttaman kuudennen sukupuuttoaallon on arvioitu hävittävän noin 100 000 lajia vuodessa. Luonto kyllä varmasti selviää ajan myötä kuten aiemminkin, mutta entä ihminen ja sivilisaatiomme?

Ei ole ongelmatonta tapaa tuottaa energiaa. Tuotantolaitokset vaativat tilaa, ja tuo alue on pois luonnolta, luonnon monimuotoisuudelta. Kun tarkastellaan tuotantotapojen ympäristöystävällisyyttä, voidaan katsoa tuotetun tehon suhdetta vaadittuun pinta-alaan. Biomassalla tuo luku on alle watti per neliömetri. Tuulella päästään muutamaan wattiin, aurinkopaneeleilla lähemmäs kymmentä. Räjähtävän lepakon tehoa en tiedä, jos sellaisia edes olisi. Hiilellä ja maakaasulla lukema on muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen. Ydinvoimalla se on suurin, keskimäärin 4000 wattia per neliömetri.

Hyvä puoluekokous, ilmastonmuutos tulee torjua nyt. Meillä ei ole aikaa jäädä odottamaan tulevaisuuden teknologioita. Toimivia keinoja on jo olemassa.

Puoluekokous 2017: Mikko Kiesiläisen puhe

Toimivat työmarkkinat ovat välttämättömyys

Julkaisemme  tällä viikolla Viitteen jäsenten 18-19.6. pitämiä puoluekokouspuheita. Mikko Kiesiläisen puhe (myös Mikon US-blogissa) käsitteli työmarkkinoita

Kuluvalle vuodelle ennustetusta talouskasvusta huolimatta Suomen talous on suurten haasteiden edessä. Matalaa työllisyysastetta ja julkisen talouden kestävyysvajetta ei saada korjattua ilman talouden rakenteellisia uudistuksia.

Jotta Vihreät voivat jatkaa kasvuaan pääministeripuolueeksi, meidän täytyy pystyä artikuloimaan vihreä vaihtoehto talouspolitiikkaan, joka perustuu tieteeseen ja luo edellytykset kestävälle kasvulle.

Keskeisin kysymys on työmarkkinoiden uudistaminen.
Työmarkkinoiden toimivuus on avainasemassa maahanmuuttajien integraation onnistumisessa. Kuten Bengt Holmström totesi viime viikolla “On edesvastuutonta päästää maahanmuuttajat maahan ja estää heitä tekemästä töitä”

Toimivat työmarkkinat ovat parasta eriarvoisuuden torjuntaa. Mitä useampi on töissä, sitä enemmän meillä on resursseja huolehtia niistä jotka eivät siihen itse pysty.

Toimivat työmarkkinat ovat välttämättömyys julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamiseksi. Ikääntyvän väestön asettama paine julkiselle taloudelle tulee kasvamaan seuraavat kymmenen vuotta ja nyt jo on nähty että leikkauspolitiikan tie on kuljettu loppuun.

Meidän tulee valmistella vihreä vaihtoehto talouspolitiikkaan joka vastaa näihin kysymyksiin ja tarjoaa työtä ja hyvinvointia kaikille suomalaisille.

Puoluekokous 2017: Jesse Weckrothin puhe

Genomimuokkaus ihmisen avuksi

Julkaisemme  tällä viikolla Viitteen jäsenten 18-19.6. pitämiä puoluekokouspuheita. Jesse Weckroth otti puoltavan kannan geenimuokkaukseen myös ihmisten auttamiseksi.

Ystäväni kuoli viime kesänä perinnöllisen sairauden vuoksi, joka ei ollut parannettavissa. Valokuvaajan, journalistin ja ihmisoikeuksien puolustajan elämä päättyi keski-iän kynnyksellä. Hänen elämäntyönsä paremman maailman puolesta jäi traagisesti kesken.

Jos sairaus olisi ollut estettävissä korjaamalla sen aiheuttanut geenivirhe häntä ei olisi ollut olemassa sellaisena kuin oli, mutta hänen tilallaan olisi ollut toinen ihminen, jolla olisi ollut erilainen elämä iloine ja suruineen, hyvine ja huonoine puolineen, ja joka samoista lähtökohdista saattaisi olla yhä elossa, mutta jota en olisi koskaan tuntenut.

Samoja menetelmiä, joita voidaan käyttää muiden eliöiden genomin muokkaamiseen voidaan soveltaa myös ihmiseen. Tulevaisuudessa, kun näiden menetelmien käyttäminen tulee mahdolliseksi, niiden käyttämättä jättäminen sairauksien ja vammautumisen ehkäisemiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi, olisi yhtä vastuutonta kuin jättää lapsi rokottamatta tai olla viemättä sairasta lasta lääkäriin.

Viitteen uudistetun periaateohjelman mukaisesti, ne menetelmät jälkeläisten genomin muokkaamiseksi, jotka on todettu riittävän turvallisiksi ja eettisesti kestäviksi on saatettava kaikkien vanhemmiksi aikovien saataville ja osaksi yleistä terveydenhoitoa.