#siksitiede: Tämän päivän tutkimus on huomisen ratkaisu

Mikään tietty tieteenala tai tutkimuskohde ei voi luvata ratkaisuja, innovaatioita tai mullistavia muutoksia elämäntapaamme. Mutta monet huomisen ratkaisuista ja arkisiksi muuttuneista mullistuksista ovat tänään vielä tutkimusta, jonka oikeutusta ja tarpeellisuutta kyseenalaistetaan monelta suunnalta. Kaikki kokeilut eivät johda läpimurtoihin, mutta kaikki läpimurrot olivat todennäköisesti joskus kokeiluja. Panostamalla tänään tutkimukseen, panostamme huomisen ratkaisuihin ja teknologioihin.

Ihmiskunnan kannalta tieteen ja tutkimuksen voi nähdä itseisarvona. Toimintaamme ajaa tiedonjano ja uteliaisuus, tarve ymmärtää itseämme ja ympäristöämme. Ihmisinä me olemme parhaimmillamme silloin kun tavoittelemme uutta ja puhallamme yhteen hiileen sen saavuttaaksemme.

Yhteiskunnan kannalta taas tiede on väline, johon olisi kannattavinta suhtautua itseisarvona. Sillä tavoin turvataan tieteelle ominainen orgaaninen kehittyminen ja sattuman osuus läpimurtojen syntymisessä. Jos tiedettä ajatellaan vain välineenä, ajaudutaan tilanteeseen, jossa pitäisi aina pystyä arvioimaan etukäteen tutkimuksen merkittävyyttä. Se johtaa tutkimuksen ohjaamiseen etukäteen päätetyille kehityssuunnille, jolloin menetetään kaikki se mitä ei vielä osattu ajatella. Yksinkertaistaen, vasta jälkikäteen voidaan sanoa mikä tutkimus oli lopulta tärkeää. Eikä aina silloinkaan.

Tiede on objektiivinen ja neutraali alusta keskustella arvolatautuneista asioista. Tieteeseen ja tutkittuihin faktoihin perustuva politiikka tarjoaa sivistyneen vaihtoehdon populismille, vääristelylle ja mustamaalaamiselle. Se mahdollistaa yhteistyön yli puoluerajojen, ja tarjoaa avaimet oikeasti kehittävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry on mukana Tiedemarssilla 22.4. nostamassa hattua tieteelle. Marssin jälkeen nostetaan tieteelle hatun lisäksi myös malja Thirsty Scholarissa, ja annetaan ajatusten virrata yhdessä vaikkapa valoisiin visioihin tulevaisuuden yhteiskunnasta. Tule mukaan! Facebook-ilmoittautuminen onnistuu täällä

Eeva Sairanen

Helsinkiläinen tutkija ja Viitteen hallituksen jäsen. Haaveilee yhteiskunnasta, jossa poliittiset piirileikit on jätetty historiaan aidon ja avoimen yhteistyön tieltä.

 

Vihreiden energiavisio tunnustaa tosiasiat

Neljä turkulaista kuntavaaliehdokasta ja Viitteen jäsentä julkaisi ydinvoima-aiheisen kirjoituksen Turun Vihreiden nettisivuilla. Julkaisemme sen myös Viitteen omilla sivuilla.

Vihreä liitto on tunnettu tiukan ydinvoimakielteisestä historiastaan. Toisaalta puolueen sisällä vaikuttaa kaikissa asioissa tiukka avoimen keskustelun periaate. Ydinvoima on asia joka jakaa vahvasti mielipiteitä, mutta se ei ole asia, joka jakaisi puolueen. Ydinvoimakanta on puolueessakin viime kädessä mielipidekysymys, ei arvokysymys.

Vihreiden periaateohjelman kolme perusarvoa ovat vastuu ympäristöstä ja tulevaisuudesta, vapaus kaikille, sekä välittäminen muista ihmisistä. Nämä ovat väljiä ja joskus monitulkintaisia. Toisaalta myös Vihreiden vastahyväksytty strategia edellyttää, että Vihreiden toiminnassa “Vähennetään …. yksimielisyyden vaatimusta – suhteessa puoluetovereihin ja potentiaalisiin yhteistyötahoihin”.  Näkemyksiä onkin laidasta laitaan, ja niistä keskustellaan avoimesti.

Aivan tarkkoja viimeaikaisia tilastoja ei löydy, mutta Osmo Soininvaaran mukaan vuonna 2012 noin kolmannes jäsenistä olisi ollut valmis hyväksymään ydinvoiman ainakin joillakin reunaehdoilla. Nykyinen osuus ei ole tiedossa, mutta esimerkiksi viimeisimmässä energiavisiossa ainakaan nykyisiä ydinvoimaloita ei vaadita suljettaviksi.

Vihreiden poliittisessa tavoiteohjelmassa todetaan ydinvoimasta seuraavaa: ”Kalliin ja vanhanaikaisen ydinvoiman roolia Suomen energiantuotannossa ei ole syytä lisätä. Käytöstä poistuva kapasiteetti pitää korvata uusiutuvilla energialähteillä.”  Oma tulkintamme on, että tämä ei välttämättä suoraan sulje pois uudenaikaisia ja mahdollisesti taloudellisesti kannattavampia ydinteknologiaratkaisuja. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi pienet modulaariset reaktorit.

Fennovoimaan puolue on suhtautunut äärimmäisen kielteisesti, mutta tämä nimenomainen hanke jakaa mielipiteitä jopa niiden vihreiden kesken jotka lähtökohtaisesti kannattavat ydinvoimaa. Hankkeeseen sisältyy geopoliittisia ja taloudellisia ongelmia, joita on mahdoton kieltää.

Valtion nykyinen bioenergialinjaus on joka tapauksessa sekä ilmaston että metsiemme kannalta tuhoisa. Hakkuiden lisääminen hävittää arvokkaat metsämme ilman, että ilmasto erityisemmin hyötyisi; nyt poltettu puuhake on hiilidioksidina ilmassa saman tien, kun taas vastaava määrä hiiltä on sitoutunut uuteen metsään vasta 50 vuoden kuluttua. Hiilidioksidi on saatava ilmasta pois nyt, ei 50 vuoden kuluttua.

Nykyisin on täysin selvää, että fossiilisista polttoaineista eroon pääseminen on kaikkein tärkein tavoite. Uusiutuva energia kuten tuuli- tai aurinkovoima toimivat erittäin hyvin tiettyyn rajaan asti, mutta käytännön rajoja tulee vastaan yllättävän nopeasti. Esimerkiksi tuulivoimalat vaativat tehoonsa nähden paljon pinta-alaa ja raaka-aineita. Aurinkoenergia taas vaatisi sähkön varastointijärjestelmiä, joihin uppoaisi valtava määrä raaka-aineita. Puhtaasti uusiutuviin nojautuminen vaatisikin esimerkiksi valtavasti lisää kaivoksia. Kaikilla energiamuodoilla on omat haittansa ympäristölle.

Saksan Energiewendeä voi käyttää surullisena esimerkkinä siitä, miten voi käydä, jos ideologia on tärkeämpää kuin todellisuus. Saksan päätös purkaa ydinvoimalat on johtanut siihen, että uusiutuva energia on korvannut ydinvoiman, ei fossiilista energiaa. Lopputuloksena päästöt ovat vähentyneet marginaalisen vähän.

Suomessa vihreät ovat vähäeleisesti mutta tiukasti pysyneet eri linjoilla kuin Saksassa, ja siksi meillä Olkiluoto 3:n valmistuessa on todelliset edellytykset tuottaa suuri osa sähköstämme hyvin pienin hiilidioksidipäästöin – myöhässä, ja kalliilla hinnalla, mutta kuitenkin puhtaasti.

Meidän suurempi ongelmamme ovatkin lämmitys ja liikenne. Biodiesel ei ole kestävä ratkaisu suuressa skaalassa. Sähköautot ovat kestävämpi ratkaisu, mutta vaativat sähköntuotannon todella rajua lisäämistä. Tähän on vaikea tällä hetkellä nähdä muuta realistista ratkaisua kuin ydinvoiman lisääminen.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ollaan jo myöhässä, eikä meillä ole enää sitä ylellisyyttä, että voisimme valita joko ydinvoiman tai uusiutuvien välillä. Usein esitetään, että vähäiset resurssimme pitäisi sijoittaa mieluummin uusiutuvien kehittämiseen kuin ydinvoimaan. Tässä näkemyksessä on se ongelma, että se olettaa että ilmastonmuutos ylipäätään voitaisiin estää nykyisin vähin resurssein. Näin ei käytännössä ole. Ellei kaikkeen puhtaaseen energiaan sijoiteta rajusti enemmän rahaa, olemme varmuudella tuhoon tuomittuja.

Tämä johtuu ennen muuta siitä, että maailman energiantarve kasvaa rajusti, kun kehitysmaiden elintaso nousee. Ei siis riitä, että me korvaamme nykyiset hiilivoimalamme muilla ratkaisuilla. Jonkun on korvattava myös ne hiilivoimalat jotka muuten väistämättä rakennetaan esimerkiksi Kiinaan tai Intiaan. Siksi on käytännössä lähdettävä siitä, että resursseja hankitaan sekä ydinvoimalle että uusiutuville energiamuodoille.

Tämäntyyppiset näkemykset ovat edelleen vähemmistössä vihreiden sisällä, mutta yhä laajemmin on hyväksytty, että myös tällaisista näkemyksistä voi keskustella avoimesti.

Turun vihreiden kunnallisvaaliehdokkaat,
Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry:n jäsenet
 
Jakke Mäkelä,Viitteen varapuheenjohtaja

Allekirjoittajat kuuluvat Tieteen ja teknologian vihreisiin eli Viitteeseen. Viite pyrkii edistämään juuri tämänkaltaista keskustelua. Se on vihreiden suurin valtakunnallinen jäsenjärjestö, ja ainoa kotimaisella puoluekentällä toimiva yhdistys, joka ensisijaisesti edistää tieteellisten menetelmien ja tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Toivotamme lämpimästi muita perustamaan vastaavia yhdistyksiä omien puolueidensa sisällä.

Viitteen tervehdys puoluekokoukselle

Viitteen tarkoitus on nostaa asiantuntijatiedon merkitystä politiikassa. Se ei tarkoita sitä, että päätökset voitaisiin jättää asiantuntijoille. Politiikassa kun on viime kädessä kyse arvoista.

Viitteen arvoja ovat paremman tulevaisuuden rakentaminen tuleville sukupolville, koulutuksen ja tutkimuksen korostaminen, äänettömille äänen antaminen. Vastuu, vapaus ja välittäminen. Siksi me olemme nimenomaan Vihreitä.

Viitteen mielestä päätösten tulee kuitenkin pohjautua todellisuuteen. Tiedekirjailija Philip K. Dick on osuvasti sanonut, että ”Todellisuus on se, joka ei häviä silloin, kun lakkaat uskomasta siihen.”

Valitettavasti kaikki päätöksentekijät eivät perusta ajatteluaan todellisuuteen.

Esimerkiksi Keskustapuolue on sitä mieltä, että kun tarpeeksi uskoo, muuttuu turve uusiutuvaksi ja päästöttömäksi luonnonvaraksi. Käsitys ei perustu tähän todellisuuteen.

Perussuomalaiset uskovat, että rajat on pantava kiinni, koska maahanmuuttajat ovat kantasuomalaisiin verrattuna tilastollisesti todennäköisemmin rikollisia.

Todellisuudessa nuoret miehet ovat tilastollisesti rikollisempia kuin muut ryhmät. Minä satun olemaan nuori mies, mutta minua ei kukaan ole pyytänyt pahoittelemaan kaikkien nuorten miesten tekemiä terroritekoja saati poistumaan maasta.

Myös Kokoomuksen valtionvarainministeri Stubb on ollut hyvin joustava todellisuuden ja erilaisten väittämien suhteen.

Väite on ollut 90 %, todellisuus 10 %. Stubb väitti, että pakkolait ovat perustuslain mukaisia, todellisuus on päinvastainen. Stubb väitti, että Talvivaaran 38 miljoonan lisärahoitus riittää kesän yli, todellisuudessa rahat loppuivat huhtikuussa.

Vihreät on paras puolue asiantuntijatiedon hyödyntämisessä. Vihreä avoimuuden periaate ja vapaus eturyhmistä saa meidät tarkastelemaan uusia näkökulmia ja katsomaan kokonaisuutta. Me olemme valmiita muuttamaan kantojamme uuden tiedon perusteella.

Jatkakaamme tärkeää työtä politiikassa omien arvojemme pohjalta ja asiantuntijatietoa kuunnellen, kiitos.

Teemu Meronen

Viitteen puheenjohtaja