Puoluekokous 2017: Mikko Kiesiläisen puhe

Toimivat työmarkkinat ovat välttämättömyys

Julkaisemme  tällä viikolla Viitteen jäsenten 18-19.6. pitämiä puoluekokouspuheita. Mikko Kiesiläisen puhe (myös Mikon US-blogissa) käsitteli työmarkkinoita

Kuluvalle vuodelle ennustetusta talouskasvusta huolimatta Suomen talous on suurten haasteiden edessä. Matalaa työllisyysastetta ja julkisen talouden kestävyysvajetta ei saada korjattua ilman talouden rakenteellisia uudistuksia.

Jotta Vihreät voivat jatkaa kasvuaan pääministeripuolueeksi, meidän täytyy pystyä artikuloimaan vihreä vaihtoehto talouspolitiikkaan, joka perustuu tieteeseen ja luo edellytykset kestävälle kasvulle.

Keskeisin kysymys on työmarkkinoiden uudistaminen.
Työmarkkinoiden toimivuus on avainasemassa maahanmuuttajien integraation onnistumisessa. Kuten Bengt Holmström totesi viime viikolla “On edesvastuutonta päästää maahanmuuttajat maahan ja estää heitä tekemästä töitä”

Toimivat työmarkkinat ovat parasta eriarvoisuuden torjuntaa. Mitä useampi on töissä, sitä enemmän meillä on resursseja huolehtia niistä jotka eivät siihen itse pysty.

Toimivat työmarkkinat ovat välttämättömyys julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamiseksi. Ikääntyvän väestön asettama paine julkiselle taloudelle tulee kasvamaan seuraavat kymmenen vuotta ja nyt jo on nähty että leikkauspolitiikan tie on kuljettu loppuun.

Meidän tulee valmistella vihreä vaihtoehto talouspolitiikkaan joka vastaa näihin kysymyksiin ja tarjoaa työtä ja hyvinvointia kaikille suomalaisille.

Puoluekokous 2017: Jesse Weckrothin puhe

Genomimuokkaus ihmisen avuksi

Julkaisemme  tällä viikolla Viitteen jäsenten 18-19.6. pitämiä puoluekokouspuheita. Jesse Weckroth otti puoltavan kannan geenimuokkaukseen myös ihmisten auttamiseksi.

Ystäväni kuoli viime kesänä perinnöllisen sairauden vuoksi, joka ei ollut parannettavissa. Valokuvaajan, journalistin ja ihmisoikeuksien puolustajan elämä päättyi keski-iän kynnyksellä. Hänen elämäntyönsä paremman maailman puolesta jäi traagisesti kesken.

Jos sairaus olisi ollut estettävissä korjaamalla sen aiheuttanut geenivirhe häntä ei olisi ollut olemassa sellaisena kuin oli, mutta hänen tilallaan olisi ollut toinen ihminen, jolla olisi ollut erilainen elämä iloine ja suruineen, hyvine ja huonoine puolineen, ja joka samoista lähtökohdista saattaisi olla yhä elossa, mutta jota en olisi koskaan tuntenut.

Samoja menetelmiä, joita voidaan käyttää muiden eliöiden genomin muokkaamiseen voidaan soveltaa myös ihmiseen. Tulevaisuudessa, kun näiden menetelmien käyttäminen tulee mahdolliseksi, niiden käyttämättä jättäminen sairauksien ja vammautumisen ehkäisemiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi, olisi yhtä vastuutonta kuin jättää lapsi rokottamatta tai olla viemättä sairasta lasta lääkäriin.

Viitteen uudistetun periaateohjelman mukaisesti, ne menetelmät jälkeläisten genomin muokkaamiseksi, jotka on todettu riittävän turvallisiksi ja eettisesti kestäviksi on saatettava kaikkien vanhemmiksi aikovien saataville ja osaksi yleistä terveydenhoitoa.

Puoluekokous 2017: Nadja Kiiskisen puhe

126. päivä

Julkaisemme  tällä viikolla Viitteen jäsenten 18-19.6. pitämiä puoluekokouspuheita. Nadja Kiiskisen puhe vaati pakkopalautusten keskeyttämistä ja niiden lainmukaisuuden selvittämistä.

Hyvä puoluekokousväki,

Tänään on 126. päivä. Yli neljän kuukauden ajan, 24 tuntia vuorokaudessa, on Helsingin Rautatientorilla jatkunut turvapaikanhakijoiden Oikeus elää -mielenosoitus. Mielenosoittajien vaatimukset ovat selkeät: inhimillistä kohtelua, oikeudenmukainen ja lainmukainen turvapaikkahakemuksen käsittely ja pakkopalautusten lopetus tämän toteutumiseen asti.

Kevään aikana tutkivat journalistit ovat paljastaneet
Maahanmuuttoviraston toiminnasta huolestuttavia tietoja: kielteisille päätöksille on asetettu etukäteen määrällisiä tavoitteita, käsittelijöitä on painostettu olemaan huomioimatta maatietoraportteja, päätösten perusteluja on kiireessä kopioitu ilman lain vaatimaa yksilöllistä tarkastelua. Virheiden määrä on kasvanut siinä määrin, että joka neljäs hallinto-oikeudessa käsitelty päätös kumotaan tai palautetaan uudelleen käsittelyyn.

Migri on luvannut korjata toimintaansa tulevien hakemusten käsittelyssä, mutta jo kielteisen päätöksen saaneiden pakkopalautukset maailman vaarallisimpiin maihin jatkuvat. Ihmisistä on tullut viivoja fläppitaululla eikä kukaan ota vastuuta, jos virheet johtavat kuolemaan tai kidutukseen.

Viime viikolla Suomessa nuori turvapaikanhakija kuoli sairastettuaan pitkään, koska ei saanut tarvitsemaansa sairaanhoitoa. Hän sairasti vakavaa, mutta helposti hoidettavaa sairautta. Kuitenkaan hänen lääkitystään ei suostuttu uusimaan ennen oleskeluluvan myöntämistä. Päätöstä ja hoitoa odottaessaan hän kuoli. Mitä vielä pitää tapahtua ennen kuin ongelmaan puututaan ja kuka ottaa vastuun?

Nyt kun Keskusta, Kokoomus ja ”Uusi vaihtoehto” ovat tällä viikolla kilpaa peräänkuuluttaneet nollatoleranssia rasismille ja jakamatonta ihmisarvoa, me vaadimme tekoja näiden kauniiden puheiden tueksi. Tänään julkaistiin 11 000 suomalaisen allekirjoittama vetoomus, joka vaatii Maahanmuuttoviraston toiminnan lainmukaisuuden selvittämistä ja pakkopalautusten lopettamista selvityksen ajaksi.

Rakkaat puoluekokousedustajat. Osa teistä saattaa muistaa minut siitä, että puhun usein turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta. Tämä edellä kuvaamani ei ole se Suomi, jota minä haluan puolustaa. Minä haluan puolustaa Suomea sen arvojen takia; sellaista Suomea, jota kehtaa kutsua oikeusvaltioksi, joka noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja joka turvaa omassa perustuslaissaan määriteltyjen perusoikeuksien toteutumisen kaikille. Tämän enempää en vaadi.