Tieteen ja teknologian vihreät päivitti periaateohjelmaa ja esittää Kaisa Hernbergiä Vihreiden varapuheenjohtajaksi

Tieteen ja teknologian vihreät – Viite – esittää Kaisa Hernbergiä Vihreiden varapuheenjohtajaksi. Hernberg on viiteläinen yrittäjä ja vihreä kaupunginvaltuutettu Helsingistä. Hän johti Vihreiden strategiatyöryhmää vuosina 2015 ja 2016. Pitkän linjan yrittäjänä ja sijoittajana Hernberg kehittäisi erityisesti puolueen talous- ja elinkeinopolitiikkaa.

Viite päivitti kevätkokouksessaan sunnuntaina 23.4. myös periaateohjelmaansa. Ohjelmassa päivitettiin erityisesti ihmistieteellistä näkökulmaa ja painotettiin teköälyn, automatiosaation ja robotisaation tärkeyttä.

“Politiikassa on tärkeää tunnistaa, mikä merkitys arvoilla, tunteilla ja faktoilla on päätöksentekotilanteissa. Tässä tutkimustieto voi auttaa demokraattista prosessia”, kommentoi Viitteen puheenjohtaja Teemu Meronen.

“Poliittisen järjestelmän ja lainsäädännön tulee seurata teknologian kehitystä riittävän nopeasti, jotta uusia innovaatioita voidaan hyödyntää ja rakenteelliset muutokset eivät johda esimerkiksi eriarvoisuuden kasvuun”, Meronen jatkaa.

Lisäksi Viite esittää puoluekokousaloitteena, että puolueessa valmistellaan laajalla työryhmällä muutosesitys puheenjohtajan rotaatiokauden pidentämiseksi. Muutosesitys tulisi tällöin käsittelyyn vuoden 2018 puoluekokouksessa.

“Rotaatio on tärkeä osa Vihreiden periaatteita. Olemme liike, jossa valtaa halutaan jakaa keskittämisen sijaan. Rotaatiokauden paras mahdollinen pituus on kuitenkin asia, jota on tarpeen tarkastella kriittisesti, esimerkiksi koska Vihreät ovat tulevaisuudessa potentiaalinen pääministeripuolue.” toteaa Viitteen varapuheenjohtaja Johanna Kohvakka.

Viite esittää valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi Timo Perälää. Perälä työskentelee sisäministeriön hallinnonalalla ylitarkastajana ja hänellä on puheenjohtajistokokemusta monijäsenisissä toimielimistä, mm. julkisoikeudellisista yhteisöistä, säätiöstä, yhdistyksistä ja valtioneuvoston asettamasta parlamentaarisesta komiteasta. Valtuuskunnan varapuheenjohtajana Perälä olisi osaltaan varmistamassa sitä, että puolueen ohjelmatyö perustuu tukevasti tutkittuun tietoon.

Puoluehallitukseen jatkokaudelle esitetään Viitteen puheenjohtajaa Teemu Merosta. Meronen on ammatiltaan palvelupäällikkö ja konsultti IT-alalla. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti talous-, energia- ja ilmastopolitiikka. Puoluehallituksessa Merosen tavoitteena on jatkaa työtä Vihreiden jäsenistön osaamisen paremmaksi hyödyntämiseksi.

Kevätokouksessa valittiin myös Viitteen ehdokkaat puoluevaltuuskuntaan sekä 15 puoluekokousedustajaa ja heidän varajäsenensä.

***

Puoluekokousaloite: https://docs.google.com/document/d/1dZ4NUr855QeU5lf1HGNLzObnTsotBWIb2YkCiY7eg8E/edit

Periaateohjelma: http://viite.org/esittely/periaateohjelma-2/

#siksitiede: Tämän päivän tutkimus on huomisen ratkaisu

Mikään tietty tieteenala tai tutkimuskohde ei voi luvata ratkaisuja, innovaatioita tai mullistavia muutoksia elämäntapaamme. Mutta monet huomisen ratkaisuista ja arkisiksi muuttuneista mullistuksista ovat tänään vielä tutkimusta, jonka oikeutusta ja tarpeellisuutta kyseenalaistetaan monelta suunnalta. Kaikki kokeilut eivät johda läpimurtoihin, mutta kaikki läpimurrot olivat todennäköisesti joskus kokeiluja. Panostamalla tänään tutkimukseen, panostamme huomisen ratkaisuihin ja teknologioihin.

Ihmiskunnan kannalta tieteen ja tutkimuksen voi nähdä itseisarvona. Toimintaamme ajaa tiedonjano ja uteliaisuus, tarve ymmärtää itseämme ja ympäristöämme. Ihmisinä me olemme parhaimmillamme silloin kun tavoittelemme uutta ja puhallamme yhteen hiileen sen saavuttaaksemme.

Yhteiskunnan kannalta taas tiede on väline, johon olisi kannattavinta suhtautua itseisarvona. Sillä tavoin turvataan tieteelle ominainen orgaaninen kehittyminen ja sattuman osuus läpimurtojen syntymisessä. Jos tiedettä ajatellaan vain välineenä, ajaudutaan tilanteeseen, jossa pitäisi aina pystyä arvioimaan etukäteen tutkimuksen merkittävyyttä. Se johtaa tutkimuksen ohjaamiseen etukäteen päätetyille kehityssuunnille, jolloin menetetään kaikki se mitä ei vielä osattu ajatella. Yksinkertaistaen, vasta jälkikäteen voidaan sanoa mikä tutkimus oli lopulta tärkeää. Eikä aina silloinkaan.

Tiede on objektiivinen ja neutraali alusta keskustella arvolatautuneista asioista. Tieteeseen ja tutkittuihin faktoihin perustuva politiikka tarjoaa sivistyneen vaihtoehdon populismille, vääristelylle ja mustamaalaamiselle. Se mahdollistaa yhteistyön yli puoluerajojen, ja tarjoaa avaimet oikeasti kehittävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry on mukana Tiedemarssilla 22.4. nostamassa hattua tieteelle. Marssin jälkeen nostetaan tieteelle hatun lisäksi myös malja Thirsty Scholarissa, ja annetaan ajatusten virrata yhdessä vaikkapa valoisiin visioihin tulevaisuuden yhteiskunnasta. Tule mukaan! Facebook-ilmoittautuminen onnistuu täällä

Eeva Sairanen

Helsinkiläinen tutkija ja Viitteen hallituksen jäsen. Haaveilee yhteiskunnasta, jossa poliittiset piirileikit on jätetty historiaan aidon ja avoimen yhteistyön tieltä.

 

Vihreiden energiavisio tunnustaa tosiasiat

Neljä turkulaista kuntavaaliehdokasta ja Viitteen jäsentä julkaisi ydinvoima-aiheisen kirjoituksen Turun Vihreiden nettisivuilla. Julkaisemme sen myös Viitteen omilla sivuilla.

Vihreä liitto on tunnettu tiukan ydinvoimakielteisestä historiastaan. Toisaalta puolueen sisällä vaikuttaa kaikissa asioissa tiukka avoimen keskustelun periaate. Ydinvoima on asia joka jakaa vahvasti mielipiteitä, mutta se ei ole asia, joka jakaisi puolueen. Ydinvoimakanta on puolueessakin viime kädessä mielipidekysymys, ei arvokysymys.

Vihreiden periaateohjelman kolme perusarvoa ovat vastuu ympäristöstä ja tulevaisuudesta, vapaus kaikille, sekä välittäminen muista ihmisistä. Nämä ovat väljiä ja joskus monitulkintaisia. Toisaalta myös Vihreiden vastahyväksytty strategia edellyttää, että Vihreiden toiminnassa “Vähennetään …. yksimielisyyden vaatimusta – suhteessa puoluetovereihin ja potentiaalisiin yhteistyötahoihin”.  Näkemyksiä onkin laidasta laitaan, ja niistä keskustellaan avoimesti.

Aivan tarkkoja viimeaikaisia tilastoja ei löydy, mutta Osmo Soininvaaran mukaan vuonna 2012 noin kolmannes jäsenistä olisi ollut valmis hyväksymään ydinvoiman ainakin joillakin reunaehdoilla. Nykyinen osuus ei ole tiedossa, mutta esimerkiksi viimeisimmässä energiavisiossa ainakaan nykyisiä ydinvoimaloita ei vaadita suljettaviksi.

Vihreiden poliittisessa tavoiteohjelmassa todetaan ydinvoimasta seuraavaa: ”Kalliin ja vanhanaikaisen ydinvoiman roolia Suomen energiantuotannossa ei ole syytä lisätä. Käytöstä poistuva kapasiteetti pitää korvata uusiutuvilla energialähteillä.”  Oma tulkintamme on, että tämä ei välttämättä suoraan sulje pois uudenaikaisia ja mahdollisesti taloudellisesti kannattavampia ydinteknologiaratkaisuja. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi pienet modulaariset reaktorit.

Fennovoimaan puolue on suhtautunut äärimmäisen kielteisesti, mutta tämä nimenomainen hanke jakaa mielipiteitä jopa niiden vihreiden kesken jotka lähtökohtaisesti kannattavat ydinvoimaa. Hankkeeseen sisältyy geopoliittisia ja taloudellisia ongelmia, joita on mahdoton kieltää.

Valtion nykyinen bioenergialinjaus on joka tapauksessa sekä ilmaston että metsiemme kannalta tuhoisa. Hakkuiden lisääminen hävittää arvokkaat metsämme ilman, että ilmasto erityisemmin hyötyisi; nyt poltettu puuhake on hiilidioksidina ilmassa saman tien, kun taas vastaava määrä hiiltä on sitoutunut uuteen metsään vasta 50 vuoden kuluttua. Hiilidioksidi on saatava ilmasta pois nyt, ei 50 vuoden kuluttua.

Nykyisin on täysin selvää, että fossiilisista polttoaineista eroon pääseminen on kaikkein tärkein tavoite. Uusiutuva energia kuten tuuli- tai aurinkovoima toimivat erittäin hyvin tiettyyn rajaan asti, mutta käytännön rajoja tulee vastaan yllättävän nopeasti. Esimerkiksi tuulivoimalat vaativat tehoonsa nähden paljon pinta-alaa ja raaka-aineita. Aurinkoenergia taas vaatisi sähkön varastointijärjestelmiä, joihin uppoaisi valtava määrä raaka-aineita. Puhtaasti uusiutuviin nojautuminen vaatisikin esimerkiksi valtavasti lisää kaivoksia. Kaikilla energiamuodoilla on omat haittansa ympäristölle.

Saksan Energiewendeä voi käyttää surullisena esimerkkinä siitä, miten voi käydä, jos ideologia on tärkeämpää kuin todellisuus. Saksan päätös purkaa ydinvoimalat on johtanut siihen, että uusiutuva energia on korvannut ydinvoiman, ei fossiilista energiaa. Lopputuloksena päästöt ovat vähentyneet marginaalisen vähän.

Suomessa vihreät ovat vähäeleisesti mutta tiukasti pysyneet eri linjoilla kuin Saksassa, ja siksi meillä Olkiluoto 3:n valmistuessa on todelliset edellytykset tuottaa suuri osa sähköstämme hyvin pienin hiilidioksidipäästöin – myöhässä, ja kalliilla hinnalla, mutta kuitenkin puhtaasti.

Meidän suurempi ongelmamme ovatkin lämmitys ja liikenne. Biodiesel ei ole kestävä ratkaisu suuressa skaalassa. Sähköautot ovat kestävämpi ratkaisu, mutta vaativat sähköntuotannon todella rajua lisäämistä. Tähän on vaikea tällä hetkellä nähdä muuta realistista ratkaisua kuin ydinvoiman lisääminen.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ollaan jo myöhässä, eikä meillä ole enää sitä ylellisyyttä, että voisimme valita joko ydinvoiman tai uusiutuvien välillä. Usein esitetään, että vähäiset resurssimme pitäisi sijoittaa mieluummin uusiutuvien kehittämiseen kuin ydinvoimaan. Tässä näkemyksessä on se ongelma, että se olettaa että ilmastonmuutos ylipäätään voitaisiin estää nykyisin vähin resurssein. Näin ei käytännössä ole. Ellei kaikkeen puhtaaseen energiaan sijoiteta rajusti enemmän rahaa, olemme varmuudella tuhoon tuomittuja.

Tämä johtuu ennen muuta siitä, että maailman energiantarve kasvaa rajusti, kun kehitysmaiden elintaso nousee. Ei siis riitä, että me korvaamme nykyiset hiilivoimalamme muilla ratkaisuilla. Jonkun on korvattava myös ne hiilivoimalat jotka muuten väistämättä rakennetaan esimerkiksi Kiinaan tai Intiaan. Siksi on käytännössä lähdettävä siitä, että resursseja hankitaan sekä ydinvoimalle että uusiutuville energiamuodoille.

Tämäntyyppiset näkemykset ovat edelleen vähemmistössä vihreiden sisällä, mutta yhä laajemmin on hyväksytty, että myös tällaisista näkemyksistä voi keskustella avoimesti.

Turun vihreiden kunnallisvaaliehdokkaat,
Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry:n jäsenet
 
Jakke Mäkelä,Viitteen varapuheenjohtaja

Allekirjoittajat kuuluvat Tieteen ja teknologian vihreisiin eli Viitteeseen. Viite pyrkii edistämään juuri tämänkaltaista keskustelua. Se on vihreiden suurin valtakunnallinen jäsenjärjestö, ja ainoa kotimaisella puoluekentällä toimiva yhdistys, joka ensisijaisesti edistää tieteellisten menetelmien ja tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Toivotamme lämpimästi muita perustamaan vastaavia yhdistyksiä omien puolueidensa sisällä.