Puoluekokous 2017: Jakke Mäkelän puhe

Tieteen ja teknologian vihreiden terveiset

Julkaisemme  tällä viikolla Viitteen jäsenten 18-19.6. pitämiä puoluekokouspuheita. Sarjan aloittaa varapuheenjohtaja Jakke Mäkelän pitämä Viitteen tervehdys. (Löytyy myös Jaken omasta blogista).

Arvoisa puoluekokous.

Tuon teille Tieteen ja teknologian vihreiden terveiset.

Hallitustason viimeaikaisia farsseja seuratessa voi tehdä vain yhden johtopäätöksen. Meidän Vihreiden on entistäkin tiukemmin pidettävä kiinni asiallisuudesta, arvoistamme, ja tiukasta faktapohjaisuudesta.

Pitkällä aikavälillä yksi fakta on yli kaiken. Jos ilmastonmuutokseen ei puututa jämäkästi, kaikki muu jää lopulta puuhasteluksi.

Suomen hallitus on omalta osaltaan juuri hyväksynyt bioenergiaselonteon, jonka asiantuntijat ovat jo nyt systemaattisesti tyrmänneet. Hallituksen suunnitelma lisää metsähakkuita. Se tuhoaa metsiämme, eikä hidasta ilmastonmuutosta.

Vihreät on aiemmin hyväksynyt oman energiavisionsa. Visio esittelee skenaarion, jolla Suomen energiantarve voitaisiin täyttää. Se liikkuu melko yleisellä tasolla. Tulevana hallituspuolueena meillä on kuitenkin oltava malli, jossa myös tekninen ja taloudellinen toteutettavuus on arvioitu vastaansanomattoman tarkasti. Visiota täytyy siis seuraavaksi tarkentaa ja konkretisoida.

Ennen muuta on selvitettävä, mitä tapahtuu jos bioenergian päästökohtelu EU:ssa muuttuu tiukemmaksi. Jos ja kun biomassan käytölle tulee rajoituksia, hallituksen strategia romahtaa välittömästi. Mutta myös oma visiomme kärsii, koska siinäkin bioenergialla on edelleen roolinsa.

Tämä tarkastelu voi osoittaa, että vision oletuksia onkin tarkennettava tai jopa muutettava. Silloin niitä tulee rohkeasti muuttaa. Tärkeintä on uskottavuus. Jos pystymme seuraavassa hallituksessa esittämään nykyhallituksen energiakatastrofille sellaisen vaihtoehdon jota ulkopuolisetkaan eivät pysty tyrmäämään, olemme täysin voittamattomia.

Kiitos.

Puoluekokous 2017: Antti van Wonterghemin puhe

Puu on siirtymäajan polttoaine
Julkaisemme  tällä viikolla Viitteen jäsenten 18-19.6. pitämiä puoluekokouspuheita. Antti van Wonterghem vaati avaamaan silmät uusiutuvan energian ongelmille.

Arvoisa puoluekokousväki

Yhtenä ilmasto- ja energiapoliittisen työryhmän puheenjohtajista olen tämän kevään seurannut huolestuneena kertyvää kritiikkiä puun asemaan hiilineutraalina ja huolestunut lisääntyvien hakkuiden vaikutuksista uhanalaisten metsälajien säilymiseen. Oikeastaan jo hallitusten välisen ilmastopaneelin antama arvo puun päästöille merkitsee maaliin pääsyä vain 70 prosenttisesti.

Puuta tulisi tarkastella maakaasun tapaan siirtymäajan polttoaineena ja varminta olisi luopua polttoon perustuvasta energiantuotannosta kokonaan. Vähintä, mitä investoinneissa tulisi tehdä, on ottaa huomioon tarve hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista. Yhdyn aikaisemmissa puheissa esitettyihin tarpeisiin ottaa puu tarkempaan syyniin.

Mikäli näin ei toimita, eteemme tulee kysymys hyväksymmekö lämpenemisen enemmän kuin 2,0-2,5 astetta. Tutkijoiden keskuudessa on saanut jalansijaa näkemys että ihmiskunta on myöhässä 1,5 asteen tavoitteen suhteen. Kansainvälisen energiajärjestön mukaan käytettävissä olevien 26 ratkaisun suhteen vain kolmen käyttöönoton osalta ihmiskunta on kahden asteen tavoitteen polulla. Meidän on kysyttävä itseltämme, onko meillä varaa enää torjua yhtäkään vähäpäästöiseksi luokiteltua ratkaisua?

Puu ei ole ainoa ongelmalliseksi osoittautuva palapelin osa. Aurinko- ja tuulivoiman ja akkuteknologian lisääntyvä käyttö tulevat merkitsemään harvinaisten maametallien käyttöä eli uusien kaivosten avaamista. Me emme voi ummistaa silmiämme niiltä haitoilta, mitä jo nyt neodymiumin louhinta aiheuttaa Kiinassa. Myös muutkin kaivannaiset uraanin lisäksi vaativat herkkyystarkastelua.

Puolueella on Vihreät timantit niminen metsien käyttöä koskeva ohjelma. Myös elinkeinopoliittinen ohjelma on jäänyt ajastaan jälkeen. Hyvä puoluekokous väki. Esitän uudelle valtuuskunnalle toiveen, että nämä linjaukset päivitetään ja tarkastelu laajennetaan maametalleihin osana laajempaa strategiaa kiertotaloudesta.

Puoluekokous 2017: Petteri Rädyn puhe

Ei pikkusormea pirulle

Julkaisemme  tällä viikolla Viitteen jäsenten 18-19.6. pitämiä puoluekokouspuheita.  Petteri Räty vastusti puheessaan massavalvontaa

Arvoisa puoluekokous,

Otan kantaa valmistelussa olevan tiedustelulainsäädännön tietoliikennepuoleen, kun se on opintojen ja työn kautta tuttua. Esityksessä tietoliikennetiedustelusta ehdotetaan rakennettavaksi järjestelmä, jossa tieliikenneverkoista tietyin hakuehdoin ohjataan liikennettä viranomaisille. Tästä tulee tiedostaa, että järjestelmän rakentamisen jälkeen siirtyminen massavalvontaan on lainsäädännöllinen eikä tekninen kysymys. On triviaalia muuttaa hakuehdot niin, että kaikki liikenne ohjautuu viranomaisille. Passilain sormenjälkirekisterin yhteydestä tiedämme, että ainakin osalla viranomaisista on halua hyödyntää tekniset valmiudet täysimääräisesti sen jälkeen, kun järjestelmä on luotu. Vaikka tunnistan kyseessä olevan kaltevan pinnan argumentti, kokemukset maailmalta puhuvat riskin todellisuudesta. NSA on stereotyyppinen esimerkki, mutta Euroopassa ongelmia on samalla tavalla. Briteissä GCHQ valvoo liikennettä ja poliittisessa keskustelussa on säännöllisesti ehdotuksia salausmenetelmien heikentämiseksi.

Tietoliikenteen valvonnan yhtenä oikeutuksena on esitetty, että rikolliset eivät ole riittävän osaavia suojatakseen liikenteensä. Argumentti toimii myös toiseen suuntaan. Jos rikolliset eivät suojaa liikennettään, tulee sama oletus tehdä myös tavallisille kansalaisille. Näin punnittavaksi tulee kaikille tasaisesti aiheutuva kustannus alentuneesta yksityisyydestä tiedustelulla mahdollisesti estettyjä tapahtumia vastaan. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että vaaka kallistuu selvästi yksityisyydensuojan nykytason säilyttämisen puolelle. Perustuslainsuojan murtamiseen tulee siis suhtautua skeptisesti. Vähintään on pidettävä huolta, että kuten Martin Scheinin lausunnossaan esittää, tulee massavalvonnan kielto kirjattua suoraan perustuslakiin.

Ei anneta pirulle pikkusormea, se vie koko käden.

Kiitos.