Kannanotto: Suojellaanko saastuttajaa vai hengitysilmaa ja uutta teknologiaa?

Vihreä Lanka on kirjoittanut vetoomuksesta, johon Viite osallistui. Tässä koko teksti. Prosessi on edennyt sen verran rivakasti, että asiasta on jo ehtinyt tulla välipäätös: päästörajoja ei tulla löysentämään ympäristöministerin vetoomuksesta huolimatta. Tilannetta täytyy kuitenkin jatkossakin tarkkailla.

Suojellaanko saastuttajaa vai hengitysilmaa ja uutta teknologiaa?

Suomen hallitus on liittämässä Suomea erikoiseen joukkoon. Ympäristöministerimme on vaivihkaa yhdessä Puolan, Tshekin, Kreikan ja Iso-Britannian ministerien kanssa allekirjoittanut vetoomuksen, jolla halutaan hidastaa hengitysilman puhdistumista ja polttolaitosten, kuten voimalaitosten pienhiukkaspäästöjen vähentämistä EU:ssa.

Mitä hallitus oikein haluaa? Juhlapuheissa halutaan edistää suomalaista ympäristöteknologiaa. Kun pitäisi tehdä jotain konkreettista juhlapuheiden lisäksi, laitetaan jarrut päälle.

Muodollisesti vetoomuksessa vaaditaan lisäselvityksiä ennen uusia päästörajoja. Todellisuudessa kyse on vain jarrutuksesta. Ilmansaasteita rajoittavat EU-lait viittaavat BAT-periaatteeseen eli parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan. Paras viittaa todellisiin olemassaoleviin laitoksiin. Hyvät laitokset voivat siis jatkaa toimintaansa. Ongelmia tulee vain huonoille laitoksille, eivätkä lisäselvitykset tätä muuksi muuta.

Voimalaitosten savupiipuista ilmaan tulevat pienhiukkaset haittaavat ihmisten terveyttä ja kulkeutuvat kauas. Juuri tästä syystä tarvitaan EU:n yhteistä lainsäädäntöä. Puolassa ja Tshekissä on paljon vanhanaikaisia laitoksia, ja uudet raja-arvot tuottavat ongelmia. Ei olekaan yllättävää, että ne haluavat jarruttaa uusia saasterajoja. Sen sijaan on ällistyttävää, että mukana on myös Suomi — maa joka haluaa profiloitua ympäristöteknologian osaajana.

Suurin syy lienee hallituksen halu jatkaa turpeen polttoa piittaamatta sen terveyshaitoista. Turpeen hiukkas- ja rikkipäästöt ovat jopa pahemmat kuin kivihiilen. Turveteollisuudelle olisikin helpompaa, jos vanha saastuttaminen saisi jatkua.

Ilman pilaaminen yhden teollisuudenalan edun vuoksi on kuitenkin nykypäivänä kestämätön ajatus. Suomen uskottavuus puhtaan teknologian mallimaanakin joutuu lähinnä naurunalaiseksi, mikäli vaadimme ilmansaasterajojen löysentämistä omalta kohdaltamme.

Oikea ratkaisu on kehittää teknologiaamme ja infrastruktuuriamme, jotta nousisimme sille hyvälle tasolle jolla väitämme olevamme.  Pahiten saastuttavia voimalaitoksia tarvitaan ennen muuta sähkön huippukulutuksen kattamiseen. Parempi ratkaisu olisi kehittää sähkön kysyntäjoustoa, eli älykkäitä ratkaisuja joilla osa sähkönkulutuksesta siirretään tapahtumaan muulloin kuin huippukulutuksen hetkinä. Näiden kysyntäjoustojen edistäminen on Suomessa vasta lapsenkengissään.

Turve pitää asettaa samalla viivalle kuin muutkin energialähteet, niin verotuksen kuin päästörajojenkin suhteen.

Hallitukselta tarvitaan nyt selvitys siitä, miksi Suomi on lähtenyt tällaiseen vetoomukseen mukaan. Onko otettu huomioon, miten tuhoisa tämä vetoomus voi olla maineellemme ympäristöteknologian eli cleantechin osaajana? Millaisia hyöty-kustannusanalyysejä on tehty, ja onko niissä otettu huomioon terveysvaikutukset?

Satu Hassi, kansanedustaja, Vihreät

Jakke Mäkelä, varapuheenjohtaja, Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry

Antti van Wonterghem, Vihreiden ilmasto- ja energiapoliittisen työryhmän puheenjohtaja

Tuulivoimakritiikin perustuttava tietoon, ei hysteriaan

 

Uusi Suomi on julkaissut artikkelin, jossa Viite ottaa kantaa perussuomalaisten viimeaikaisiin tuulivoimaväitteisiin. Tässä vastineemme kokonaisuudessaan.

Perussuomalaisten Matti Putkonen tekee karhunpalveluksen tuulivoiman kriittiselle tarkastelulle esittäessään aiheesta täysin absurdeja väitteitä. Tuulivoimaa on voitava tarkastella kriittisesti, mutta kritiikin on perustuttava tutkittuun tietoon, ei hysterian lietsontaan.

Riskien arvioinnin on perustuttava riittävän laajan tutkimusaineistoon, ei muutamaan tunteita herättävään tarinaan. Tuulivoiman haittavaikutuksista tehdään jatkuvasti tutkimusta ympäri maailmaa, Suomessa esimerkiksi THL:ssä.

Tutkimuksen perusteella on asutuksen ympärille määritelty suojavyöhykkeet, joille tuulivoimaa ei rakenneta. On perusteltua käydä faktapohjaista keskustelua siitä, ovatko nykyiset suojavyöhykkeet riittäviä ihmisten viihtyvyyden kannalta.

Sen sijaan epämääräisellä pohjalla olevien terveysväitteiden levittäminen on silkkaa pelon lietsontaa. Infraääniäkin tutkitaan, eikä mitään huomionarvoisia terveysvaikutuksia ole havaittu. On kuitenkin selvää, että mikäli väitteet kymmenien kilometrien päässä esiintyvistä tuhoista olisivat tosia, Saksassa tai Tanskassa tuskin olisi enää ketään hengissä.

Infraääniä syntyy myös muusta ihmisen toiminnasta, ennen muuta liikenteestä. Liikenteen melun pitäisi olla tutkimuksen painopisteenä, mikäli infraäänten terveysvaikutuksista ollaan aidosti huolissaan.

Tuulivoiman aiheuttamista haitoista lepakoille on olemassa tutkimusaineistoa ja ongelmaa tutkitaan edelleen aktiivisesti. Haittoja voidaan vähentää mm. pysäyttämällä voimaloita kriittisinä aikoina. On erikoista, että juuri tämä asia huolestuttaa niin kovasti perussuomalaista puoluetta, joka ei luonnonsuojelukysymyksistä yleensä kiinnostu.

Tuulivoimaa koskevien päätösten on perustuttava tutkittuun tietoon. Jos tutkimus löytää haittoja, ne korjataan. Tämä on paras tapa kunnioittaa myös niitä ihmisiä, joita tuulivoimaloiden sijoittelu ehkä haittaa. Terveysvaikutusten huhuilla hysterisointi sen sijaan on suorastaan ala-arvoista.

Viite — Tieteen ja teknologian Vihreät ry

Teemu Meronen, FM, Puheenjohtaja,

Jakke Mäkelä, FT, varapuheenjohtaja

Antti van Wonterghem,  Vihreiden ilmasto- ja energiatyöryhmän puheenjohtaja

 

Viitteen tervehdys puoluekokoukselle

Viitteen tarkoitus on nostaa asiantuntijatiedon merkitystä politiikassa. Se ei tarkoita sitä, että päätökset voitaisiin jättää asiantuntijoille. Politiikassa kun on viime kädessä kyse arvoista.

Viitteen arvoja ovat paremman tulevaisuuden rakentaminen tuleville sukupolville, koulutuksen ja tutkimuksen korostaminen, äänettömille äänen antaminen. Vastuu, vapaus ja välittäminen. Siksi me olemme nimenomaan Vihreitä.

Viitteen mielestä päätösten tulee kuitenkin pohjautua todellisuuteen. Tiedekirjailija Philip K. Dick on osuvasti sanonut, että ”Todellisuus on se, joka ei häviä silloin, kun lakkaat uskomasta siihen.”

Valitettavasti kaikki päätöksentekijät eivät perusta ajatteluaan todellisuuteen.

Esimerkiksi Keskustapuolue on sitä mieltä, että kun tarpeeksi uskoo, muuttuu turve uusiutuvaksi ja päästöttömäksi luonnonvaraksi. Käsitys ei perustu tähän todellisuuteen.

Perussuomalaiset uskovat, että rajat on pantava kiinni, koska maahanmuuttajat ovat kantasuomalaisiin verrattuna tilastollisesti todennäköisemmin rikollisia.

Todellisuudessa nuoret miehet ovat tilastollisesti rikollisempia kuin muut ryhmät. Minä satun olemaan nuori mies, mutta minua ei kukaan ole pyytänyt pahoittelemaan kaikkien nuorten miesten tekemiä terroritekoja saati poistumaan maasta.

Myös Kokoomuksen valtionvarainministeri Stubb on ollut hyvin joustava todellisuuden ja erilaisten väittämien suhteen.

Väite on ollut 90 %, todellisuus 10 %. Stubb väitti, että pakkolait ovat perustuslain mukaisia, todellisuus on päinvastainen. Stubb väitti, että Talvivaaran 38 miljoonan lisärahoitus riittää kesän yli, todellisuudessa rahat loppuivat huhtikuussa.

Vihreät on paras puolue asiantuntijatiedon hyödyntämisessä. Vihreä avoimuuden periaate ja vapaus eturyhmistä saa meidät tarkastelemaan uusia näkökulmia ja katsomaan kokonaisuutta. Me olemme valmiita muuttamaan kantojamme uuden tiedon perusteella.

Jatkakaamme tärkeää työtä politiikassa omien arvojemme pohjalta ja asiantuntijatietoa kuunnellen, kiitos.

Teemu Meronen

Viitteen puheenjohtaja